Tel: 0 224 239 65 06 - Gsm: 0 530 875 14 79
“Bel ve Boyun Fıtığı hastalarının%98’i ameliyatsız yöntemlerle iyileşmekte olup,
ameliyat sadece hastaların %1-2’sinde gerekmektedir.”

Karpal Tünel Sendromunda (El Bileğinde Sinir Sıkışması) Manuel Terapi (Elle Tedavi)

El Bileğinde Sinir Sıkışmasının Elle Tedavisi

El bileğinin ön yüzünde karpal tünel denilen yapının içinde dışta median sinir, içte ulnar sinir yer alır. Bu sinirler ellerdeki parmakların kavrama-tutma-sıkma-yazı yazma fonksiyonlarını sağlar. Bu kanalın daralmasına neden olan çeşitli durumlarda öncelikle median sinir, bazen de her iki sinir baskı altında kalarak zedelenir.

Median sinir sıkışması ile 1-2-3 parmaklarda uyuşma, karıncalanma, keçeleşme ve ağrı hissi olur. Tünel daha da daralırsa unlar sinirde sıkışır ve 4-5. parmaklarda da uyuşma başlar. Bilekteki sinir sıkışması hemen tedavi edilmezse, zamanla elde kuvvet kaybı başlar ve felce kadar gidebilir.

Bilek muayenesi sonrası EMG tetkiki yaparak teşhis kesinleştirilir. Karpal tünel sendromunun tedavisinde, ilaçların yanı sıra el bileğinin bir süre istirahatini sağlayacak splint takılması gerekirse steroid injeksiyonu ve lokal olarak fizik tedavi uygulanır. İstirahat, ilaç ve fizik tedaviye cevap vermeyen nadir vakalarda cerrahi girişim gerekebilir, ancak tedavide çok geç kalınmamışsa cerrahiye gerek kalmadan iyileştirilebilir.

El bileği sinir sıkışması ( karpal tünel sendromu ) tedavisinde, manuel terapi teknikleri ile birlikte aletli fizik tedavi uygulanarak bu rahatsızlığın tedavisinde %90’ın üzerinde başarı sağlanmaktadır. Manuel terapi sırasında sinir ve dalları boyunca, ellerle birtakım bastırma, germe gibi manevralar uygulanarak yapılan bu tedavi yöntemi hafif vakalarda 3-5 seans, orta şiddette 6-8 seans, ileri vakalarda ise 8-10 seans sürerken tedavide geç kalınmaması önemli bir noktadır.

Karpal tünel sendromunun eskiden romatoid artrit gibi bazı iltihaplı romatizmal hastalıklarda, bilek travmasında, uzun süreli mesleki el işi yapanlarda ( halıcılık, dokumacılık, daktiloculuk, örmecilik, kasaplık, tamircilik ) görülürken son yıllarda bilgisayar kullanımının artması sonucu, toplumda görülme sıklığı hızla artmaktadır. Uzun süreli bilgisayar kullanımında parmakların yoğun çalışması ile tünel içinde ödem oluşmakta ve bu da sinirin sıkışmasına yol açmaktadır. Parmaklarda uyuşma ve eskiye nazaran çabuk yorulma hissi semptomuna dikkat etmeyip, yoğun tempoda yazmaya devam edilirse, hastalığın ilerlemesi ile ödem-nebde dokusuna dönüşerek kalıcı darlıklara ve zorunlu cerrahi girişime yol açabilir. Ancak cerrahi operasyonlarda her zaman başarılı olunmamaktadır. O yüzden bu semptomlara dikkat edip erken dönemde bir fizik tedavi uzmanına başvurup, EMG tetkiki ile kesin teşhis yapılmalı ve tedavisine gidilmelidir.

Koruyucu önlem olarak, bilgisayar kullananların devamlı yazmada her 20-30 dakikadan sonra 3-5 dakika kadar ara vermeleri, aralıksız olarak saatlerce yazı yazılmaması, el bileğinin rotasyon ( döndürme ) hareketinin çok uygulandığı elma-patates soyma, kavanoz kapağı açma gibi işlerin yoğun yapıldığı aşçı, mutfak görevlisi ile ev hanımlarının arada bir bileklerini dinlendirerek çalışmaları, ağır yük kaldırılan mesleklerde iyice yorulmadan ya da gücün sonuna gelmeden arada bir el-kolu dinlendirip işe devam edilmesi gerekmektedir.

Manuel International 1990 yılından beri manipülasyon, masaj, mobilizasyon gibi manuel ( elle ) tedaviler uygulayan bir merkez olup, el bileği sinir sıkışması ( karpal tünel sendromu ) rahatsızlığı olan hastalarına manuel ( elle ) fizik tedavi hizmetini sunmaktadır.